Opozorilo zavarovanim osebam glede telefonskih klicev

Zavarovane osebe nas v zadnjem času obveščajo, da prejemajo telefonske klice, kjer se klicatelji predstavljajo kot predstavniki ZZZS in se želijo oglasiti na njihovem domu za ureditev dokumentacije in kartice zdravstvenega zavarovanja. Pojasnjujemo, da ZZZS teh aktivnosti ne izvaja. 

Na podlagi poizvedovanj smo ugotovili, da gre za promocijske akcije vseh treh prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, ki preko agencij tržijo svoje produkte. ZZZS je na neustrezno prakso trženja že opozoril, zato pričakujemo, da se bo neustrezno komuniciranje oziroma predstavljanje prenehalo.

Zavarovancem svetujemo, da se z vsemi vprašanji glede produktov, ki jih tržijo prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, obračajo neposredno na njih:

- Generali zavarovalnica d.d.
- Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d. in 
- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. .