Zavarovanci morajo sami poskrbeti, da njihov osebni zdravnik pravočasno izda elektronski bolniški list

Osebni zdravnik ne izda avtomatično elektronskega bolniškega lista, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in zavarovancem ter na način, ki ga opredeli zdravnik. Na primer ob kontrolnem pregledu zavarovanca, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po elektronski pošti... To pomeni, da mora zavarovanec svojega osebnega zdravnika opozoriti, da je potrebno izdati elektronski bolniški list, in sicer najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati bolniški list. Če zavarovanec pravočasno ne kontaktira svojega osebnega zdravnika zaradi izdaje bolniškega lista, ga osebni zdravnik sam od sebe ne bo izdal in zato delodajalcu ne bo dosegljiv prek informacijskega sistema SPOT, zato tudi ne bo mogoč obračun nadomestila plače s strani delodajalca. V določenih primerih pa je omogočena tudi izdaja elektronskega bolniškega lista vnaprej, saj lahko osebni zdravnik, če strokovno presodi, da je izdaja bolniškega lista vnaprej utemeljena, le-tega izda že prej, še preden se je začasna zadržanost od dela zaključila. 
Zato pozivamo vse zavarovance, da takoj ob zaključku bolniškega staleža oziroma nekaj dni pred koncem meseca, če bolniški stalež traja še v prihodnjem mesecu, pokličejo svojega osebnega zdravnika in ga zaprosijo za izdajo elektronskega bolniškega lista.