Podaljšan rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje izbranih programov zdravstvenih storitev v letu 2024

ZZZS je 19. marca 2024 na podlagi Uredbe 2024 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema tudi program splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine, program otroškega in šolskega dispanzerja, program dispanzerja za ženske, program zobozdravstva za odrasle, program zobozdravstva za mladino in program mobilni paliativni tim. 

Ker za celotni ta program ZZZS še ni sklenil pogodb skladno z 9. točko razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2024. V ta namen ZZZS sproti na svoji spletni strani objavlja količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Ponudniki pošljejo prijave na sedež območne enote ZZZS, na katerem območju opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež, ponudniki, ki že izvajajo storitve po pogodbi z ZZZS, pa na sedež območne enote ZZZS, ki z njimi sklepa pogodbo.