Podaljšanje dobave novih evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja iz 4 na 7 delovnih dni

Zaradi sprememb v poslovanju Pošte Slovenije v mesecu juliju zavarovanim osebam ne moremo zagotoviti, da bodo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jih naročajo preko spletnih strani, prejeli po pošti v roku 4 delovnih dni. Zavarovanim osebam zato priporočamo, da evropsko kartico naročijo najmanj 7 delovnih dni pred odhodom v tujino. V primerih, ko evropske kartice ni mogoče izdati pravočasno ali zaradi kakega drugega razloga, lahko zavarovane osebe pri območni enoti ali izpostavi ZZZS pridobijo papirnati certifikat. Certifikat je listina, ki začasno nadomešča evropsko kartico in se izdaja v nujnih primerih, kot je nepričakovani takojšni odhod v tujino, ali izguba oziroma kraja evropske kartice in podobno.

Stranke prosimo za razumevanje.