Posodobljena brošura ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

ZZZS je izdal posodobljeno spletno brošuro »Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja«, ki predstavlja temeljno predstavitveno publikacijo ZZZS za zavarovane osebe. S posodobitvijo so vključene zlasti zadnje spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zakonodaje. 

Brošura zagotavlja zavarovanim osebam hiter in enostaven dostop do ključnih informacij o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihovemu uresničevanju. Brošura opisuje vse ključne pravice in obveznosti zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je del redne zbirke tiskovin ZZZS za informiranje zavarovanih oseb.