Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto

Strokovni svet URI Soča je na seji dne 10. 3. 2020 sprejel nov Postopek in merila za predpis proteze z mikroprocesorsko krmiljeno kolensko enoto.