Razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

20. aprila 2023 so v Ljubljani v prostorih ZZZS potekali razgovori organov za zvezo Republike Slovenije in Republike Srbije na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Delegaciji sta na predhodnih srečanjih ugotovili, da se je s prehodom na obračunavanje stroškov zdravstvenih storitev le v dejanskih zneskih povečala količina izmenjane dokumentacije, zato sta se v vmesnem času dogovorili za elektronsko izmenjavo podatkov. Z vzpostavitvijo tehničnih pogojev za elektronsko izmenjavo so bili na srečanju usklajeni tudi formalno pravni pogoji. V ta namen je bil podpisan Protokol o elektronski izmenjavi podatkov, ki zadevajo obračunavanje stroškov zdravstvenih storitev, ki začne veljati z dnem podpisa obeh strani, uporablja pa se od 1. julija 2023 dalje.

Na razgovorih je bilo ugotovljeno, da izvajanje Sporazuma o socialnem zavarovanju med državama pogodbenicama poteka dobro in da ni odprtih vprašanj. Delegaciji sta izmenjali tudi informacije o spremembah nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v obeh državah ter obvestili o novostih na tem področju. Razgovori so potekali v delovnem, konstruktivnem in prijateljskem vzdušju.