Refundacija nadomestila plače kmalu le elektronska

Zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju, imajo pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana, prostovoljnega darovanja krvi in drugih razlogov, ki jih določa zakon. Nadomestilo plače osebi izplača delodajalec. ZZZS delodajalcem povrne izplačana nadomestila po predložitvi refundacijskega zahtevka

Zahtevku morajo delodajalci priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela in druge obračunske dokumente. Od leta 2017 je možno vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT. S 1. januarjem 2023 pa bo elektronsko vlaganje preko sistema SPOT obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Načrtovano obvezno vlaganje predstavlja nadgradnjo obstoječega prostovoljnega vlaganja in smiselno digitalizacijo po uvedbi elektronskega bolniškega lista, ki ga delodajalci obvezno prevzemajo preko portala SPOT. 

Prednosti in poenostavitve: 

•    brez priloženega skeniranega bolniškega lista, če zavezanec vloži refundacijski zahtevek na podlagi izdanega elektronskega bolniškega lista; 
•    možnost uvoza podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih aplikacij za obračun plač in nadomestil (po implementaciji vmesnika eNDM); 
•    preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo zahtevka in informativni izračun nadomestila; 
•    pregledovanje trenutnega statusa zahtevkov in obračunov. Poslovni subjekti in njihovi računovodski servisi so vabljeni, da se čim prej vključijo v oddajanje eZahtevkov za refundacije.
 
Poslovne subjekte in njihove računovodske servise pozivamo, da preizkusijo prednosti eZahtevkov in se pravočasno vključijo v oddajanje eZahtevkov.

 Več o elektronskem vlaganju refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač  

Kontakti za vprašanja glede pravice do nadomestila plače, elektronskega bolniškega lista, obračuna nadomestil, vlog za direktno izplačilo nadomestila, zahtevkov za refundacijo in vlaganja elektronskih zahtevkov: 

  • klicni center za nadomestila: tel. št. 01 / 30 77 555
  • elektronski predal: nadomestila@zzzs.si