S 1. 1. 2023 samo še elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije

Vse delodajalce, ki zahtevkov za refundacijo nadomestila plače v breme ZZZS doslej še niso urejali elektronsko prek sistema SPOT, obveščamo, da se s  1. 1. 2023 papirno vlaganje zahtevkov ukinja in je treba dostope in pooblastila pravočasno urediti.

Zahtevke za refundacijo delodajalci urejajo, odvisno od procesa in organizacije dela v podjetju oz. poslovnem subjektu, na dva načina:
• prek portala SPOT – spot.gov.si ali
• s programom za plače z implementiranim dostopom do Vmesnika eBOL in eNDM (Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestila plače).

Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije prinaša mnoge prednosti za delodajalce in računovodske servise. Zmanjšajo se stroški za tiskanje in pošiljanje zahtevkov za refundacije po pošti, nadomestila je možno že s pripravo plačilnih list obračunati po enakih pravilih, kot jih uporablja ZZZS, možen je tudi vpogled v evidenco zahtevkov in obračunov na ZZZS.

Več na portalu SPOT

Kontakti za vprašanja glede pravice do nadomestila plače, elektronskega bolniškega lista, obračuna nadomestil, vlog za direktno izplačilo nadomestila, zahtevkov za refundacijo in vlaganja elektronskih zahtevkov:
telefon: 01/30 77 555,
elektronski predal: nadomestila@zzzs.si.