Sklep Skupščine ZZZS o problematiki družinske medicine

Ljubljana, 16. 4. 2019 – Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na 6. redni seji 16. 4. 2019 sprejela naslednji sklep:

"Skupščina ZZZS ugotavlja, da je pravica zavarovanih oseb do proste izbire osebnega zdravnika v breme javnih sredstev civilizacijski dosežek sodobnih družb in zakonska pravica v Sloveniji. Skupščina ZZZS zato izraža zaskrbljenost v zvezi z zadnjimi dogodki na področju družinske medicine, ki lahko zavarovanim osebam v določenih območjih otežijo dostop do osebnega zdravnika. Pomanjkanja splošnih zdravnikov ter otroških in šolskih zdravnikov, ki se zaradi različnih demografskih in nedemografskih dejavnikov odraža v vedno večjih obremenitvah družinskih zdravnikov, ni moč reševati z odklanjanjem zavarovanih oseb. Skupščina ZZZS poziva Upravni odbor ZZZS in službo ZZZS, da v sodelovanju z ostalimi deležniki v zdravstvenem sistemu aktivno išče in dogovarja rešitve za ureditev družinske medicine v smeri nadaljnje širitve mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni z uvajanjem dodatnih timov družinske medicine, z ukrepi administrativne razbremenitve ambulant družinske medicine in z različnimi spodbudami za zaposlovanje družinskih zdravnikov. Skupščina ZZZS poziva Vlado RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, družinske zdravnike, vodstva zdravstvenih domov in njihove ustanovitelje (občine) ter ostale deležnike v zdravstvenem sistemu k odgovornemu sodelovanju pri reševanju problematike družinske medicine ter jih poziva, da zagotovijo ustreznejše načrtovanje potrebnih kadrov v zdravstvu ter promocijo poklica družinskega zdravnika. "

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE