Skupščina ZZZS obvešča javnost, da ne glede na izid morebitnega zakonodajnega referenduma ZZZS zavarovanim osebam na podlagi veljavnega zakona ne bo mogel priznati pravic do dolgotrajne oskrbe s 1. 1. 2023

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji redni seji sprejela sklep, da se javnost obvesti o problematiki izvajanja dolgotrajne oskrbe. ZZZS opozarja, da v primeru pozitivnega referendumskega izida trenutno veljavni Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: ZDOsk) zaradi številnih pomanjkljivosti ne bo dosegel namena, da bi zavarovanim osebam s 1. januarjem 2023 lahko priznal pravice do dolgotrajne oskrbe.

Čeprav Slovenija potrebuje čimprejšnjo sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe, kar z veljavnim ZDOsk ni mogoče doseči, je Državni zbor RS julija letos sprejel novelo ZDOsk, s katero zamika samo datume uporabe določb o pravici do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravico do oskrbovalca družinskega člana za 1 leto. Ker je bila na to novelo vložena pobuda za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma v smislu, da se zamik uvedbe dolgotrajne oskrbe ne izvede, to lahko pomeni, da morebitni pozitivni izid referenduma ne more zavarovanim osebam zagotoviti novih pravic do dolgotrajne oskrbe.

Skupščina ZZZS se je danes na redni seji seznanila s poročilom o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe od 31. 5. 2022 dalje. Skupščina ZZZS zahteva, da Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZEM) in Vlada RS nemudoma naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se uveljavi novela ZDOsk in začetek izvajanja zakona odloži ter, da se prepreči, da bi zavarovane osebe s 1. 1. 2023 ostale brez pravic. Skupščina ZZZS zahteva od MZ in MDDSZEM, da nemudoma odgovorita na vprašanja, ki jih je zastavil ZZZS v zvezi z dolgotrajno oskrbo. Skupščina ZZZS zahteva, da se o problematiki izvajanja dolgotrajne oskrbe s 1. 1. 2023 po veljavnem ZDOsk obvesti javnost. 

Več o tem – informacija po seji Upravnega odbora ZZZS z dne 20. 9. 2022