Sporazum o uporabi nove osebne izkaznice za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo podpisal »Sporazum o sodelovanju na področju skupnega naročanja, izdelave in personalizacije osebnih izkaznic ter uporabe osebnih izkaznic za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja«. Sporazum predstavlja temelj za uporabo nove sodobne osebne izkaznice tudi za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predvidoma od avgusta 2022 dalje.

Tehnična zasnova nove biometrične osebne izkaznice, pri kateri je sodeloval tudi ZZZS, bo predvidoma v naslednjem letu omogočala uporabo tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Na novi osebni izkaznici bo namreč nameščeno digitalno potrdilo, s katerim se bodo zavarovane osebe identificirale in hkrati dokazovale urejenost zdravstvenega zavarovanja v sistemu zdravstvenega varstva v Sloveniji. Kartica zdravstvenega zavarovanja tako ne bo več edini dokument za takšno identifikacijo oseb.  

ZZZS bo sicer še nadaljeval z izdajanjem kartice zdravstvenega zavarovanja, saj osebna izkaznica ni obvezen dokument, prav tako pa osebne izkaznice ne morejo pridobiti vse zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, na primer tujci. Tistim zavarovanim osebam, ki bodo imele novo osebno izkaznico, pa jim kartice zdravstvenega zavarovanja ne bo več potrebno predložiti pri zdravstvenih delavcih in v zdravstvenih zavodih, saj bodo lahko za uveljavljanje zdravstvenih storitev uporabile novo osebno izkaznico. Zavarovana oseba se bo lahko sama odločala, ali bo za uveljavljanje zdravstvenih storitev uporabljala osebno izkaznico ali kartico zdravstvenega zavarovanja ali pa oboje. Z dodatnimi dopolnitvami obeh sistemov pa bo v prihodnje mogoče zagotoviti tudi usklajeno izdajo dokumentov. Zaradi uporabe nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja načrtujemo poenostavitve postopkov in prihranke sredstev.

ZZZS odlično sodeluje z državno upravo pri uvajanju različnih postopkov razbremenjevanja in poenostavljanja poslovanja s strankami. 1.2.2020 smo z Ministrstvom za javno upravo in izvajalci zdravstvenih storitev uspešno uvedli elektronski bolniški list. Trenutno skupaj nadgrajujemo rešitve za prihajajočo obvezno elektronsko oddajo refundacijskih zahtevkov s strani delodajalcev preko spletnega sistema SPOT, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pa vzpostavljamo podporo za elektronsko naročanje pacientov na zdravstvene storitve, za katere se uporablja listina »Delovni nalog«.

Z današnjim podpisom sporazuma tako ZZZS nadaljuje z izvajanjem strateških aktivnosti za pospešitev digitalizacije, poenostavitev postopkov in zmanjševanje administrativnih ovir, s katerimi želimo posameznike, izvajalce zdravstvenih storitev, delodajalce in druge stranke razbremeniti in jim olajšati njihovo poslovanje z ZZZS.

Več informacij s skupne novinarske konference Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo in ZZZS