Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela zaradi prenehanja nekaterih ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19

Ljubljana, 27. 5. 2020 – S 1. 6. 2020 preneha veljati »Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19« (Uradni list št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki se nanaša na ureditev glede odločanja o začasni zadržanosti od dela.

Z Odlokom je Vlada RS določila posebne začasne ukrepe pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer glede začasne zadržanosti od dela, odločanja imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije, zdraviliškega zdravljenja, reševalnih prevozov in medicinskih pripomočkov. Odlok od 1. 6. 2020 ostaja še nadalje v veljavi do preklica, razen ureditve glede odločanja o začasni zadržanosti od dela.

Postopen prenos pristojnosti nazaj na imenovane zdravnike ZZZS

S 1. 6. 2020 se tako pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela nad 30 dni in v drugih primerih, ko je izplačevalec nadomestila plače ZZZS (npr. nega po določenem obdobju, spremstvo, izolacija itd.), prenese postopoma nazaj na imenovane zdravnike ZZZS.

Rok za vložitev zahteve za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika

Glede zahteve za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika velja, da rok za vložitev zahteve 30 koledarskih dni od seznanitve z oceno še nadalje velja v tistih primerih, ko je izbrani osebni zdravnik odločal o zadržanosti od dela na podlagi prenosa pristojnosti z Odlokom, v vseh ostalih primerih pa rok za vložitev zahteve za presojo ocene izbranega osebnega zdravnika na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša 3 delovne dni od seznanitve z oceno.


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE