Spremembe pri zdraviliškem zdravljenju zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Ljubljana, 13. 3. 2020 – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes sprejel sklep, da zavarovane osebe v primeru, ko jim je bilo na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ZZZS že odobreno zdraviliško zdravljenje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, to zdravljenje realizirajo v poznejšem roku.

Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki se izvajajo tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih, je ZZZS odločil, da je zaradi izjemnih razmer, potrebno zavarovanim osebam omogočiti že odobreno zdraviliško zdravljenje v poznejšem roku. Gre za zavarovane osebe, ki so zdraviliško zdravljenje že pričele izvajati in ga bodo zaradi epidemije prekinile (in nadaljevale pozneje), in tudi na zavarovane osebe, ki tega zdravljenja še niso nastopile. Poznejši datum nastopa odobrenega zdraviliškega zdravljenja oziroma datuma nadaljevanja prekinjenega zdravljenja je najkasneje v 3 mesecih od datuma razglašene epidemije, torej najkasneje do 12.6.2020.

Če zavarovana oseba že izvaja odobreno zdraviliško zdravljenja in ga (na svojo željo ali na predlog zdravilišča) želi prekiniti, ji je potrebno omogočiti nadaljevanje že pričetega zdravljenja v poznejšem terminu.

Če zavarovana oseba odobrenega zdraviliškega zdravljenja še ni nastopila, ima pa že določen datum nastopa zdravljenja, ji je potrebno sporočiti nov datum nastopa zdravljenja v poznejšem terminu.

Če zavarovana oseba odobrenega zdraviliškega zdravljenja še ni nastopila in ji ni bil določen datum nastopa zdravljenja, ji je potrebno določiti datum nastopa zdravljenja v poznejšem terminu.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE