Spremembe v uradnih urah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

S 1. 6. 2020 uvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) novo razporeditev uradnih ur v primerjavi s tisto, ki je veljala v obdobju pred epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z novo razporeditvijo uradnih ur ZZZS se zaradi izjemnih okoliščin začasno nekoliko omejuje fizične obiske strank ter se prvenstveno osredotoča na zagotavljanje elektronskih storitev, strankam pa omogoča dosegljivost preko telefona in elektronskih medijev. Po novem se uradne ure ob delavnikih začnejo ob 9. uri namesto ob 8. uri, ob torkih pa ni več uradnih ur.

S 1. 6. 2020 tako velja nova razporeditev uradnih ur ZZZS, in sicer:

  • v ponedeljek: 09.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
  • v sredo: 09.00 - 12.00 in 13.00 -17.00,
  • v petek: 09.00 - 13.00.

Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.

V času razglašene epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) je ZZZS zaradi preprečitve širjenja omenjene bolezni omejil poslovanje s strankami na način, da je onemogočil fizični stik med strankami in zaposlenimi. V času trajanja epidemije in vse do 31. 5. 2020 je ZZZS nemoteno posloval ter zagotavljal strankam svoje storitve predvsem z uporabo elektronskih storitev, strankam pa je omogočil dosegljivost tudi preko telefona in elektronskih medijev. Če so stranke prišle na sedež katere od enot ZZZS, so jim bili ob vstopu dosegljivi obrazci in omogočena oddaja vlog, preko telefonske povezave pa tudi stik z referentom. Na ta način so bili pred okužbo zavarovani zaposleni ter zagotovljeno neprekinjeno poslovanje ZZZS, hkrati pa so bile vse storitve za stranke opravljene kljub občutno povečani obremenitvi za zaposlene in bistveno večjemu pripadu zadev, zlasti na področju nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela. Epidemija je bila sicer preklicana, vendar pa stroka opozarja na možnost naslednjih valov okužb. Zato ZZZS v luči svojih obveznosti zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene in v skrbi za kontinuiranost enega najbolj ključnih procesov v zdravstvenem sistemu, torej kot nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije, ugotavlja, da od 1. 6. 2020 do preklica obstajajo izjemne okoliščine, ki zahtevajo razporeditev uradnih ur v drugačnem obsegu. Obstoj izjemnih okoliščin izhaja že iz Odloka Vlade RS o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki v 2. členu določa, da se kljub preklicu epidemije, še nadalje uporabljajo vsi splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.

Stranke prosimo za razumevanje in sodelovanje.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Način poslovanja, poslovna mreža in kontaktni podatki ZZZS.