Strokovna usposabljanja za zdravnike izvedence in nadzorne zdravnike

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu v prostorih ZZZS izvaja predavanja Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine. Predavanja, ki od marca letos potekajo v več sklopih, so namenjena zdravnikom in zobozdravnikom in krepijo področje zavarovalniške medicine v Sloveniji. Vloga zdravnikov v izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja je izjemnega pomena, zato ZZZS aktivno podpira njihova redna strokovna usposabljanja. 

Tokratna predavanja zagotavljajo posebna znanja za zdravnike izvedence in nadzorne zdravnike ter pokrivajo teme od zavarovalniške medicine in ocenjevanja delazmožnosti do izvedenskih mnenj in nadzornih postopkov. Predavanja se bodo zaključila v novembru, udeleženci pa bodo usvojena znanja potrdili z zaključnim izpitom. 

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino – Slovensko zdravniško društvo  
Program predavanj (september-november)