Sum goljufije pri lažni predstavitvi delavcev ZZZS preko telefona

ZZZS obvešča zavarovane osebe, da je bilo v zadnjem času v različnih krajih Slovenije zaznanih več poskusov pravno spornega pridobivanja osebnih podatkov iz kartice zdravstvenega zavarovanja. Zavarovane osebe so prejele telefonske klice neznanih oseb, ki od njih praviloma pod pretvezo, da bodo prejeli vračilo preplačanih premij za zdravstveno zavarovanje, želijo pridobiti osebni podatek o ZZZS številki iz kartice zdravstvenega zavarovanja. Pozivamo vse zavarovane osebe, da ne nasedajo tovrstnim klicem oziroma da neznanim osebam ne sporočajo svojih osebnih podatkov, vključno s podatkom o ZZZS številki iz kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Prav tako opažamo, da neznane osebe kličejo zavarovane osebe po telefonu s telefonske številke predplačniškega paketa in se predstavljajo kot delavci ZZZS pod pretvezo, da bi se želeli oglasiti na njihov dom za ureditev dokumentacije. ZZZS ne izvaja nobenih takšnih aktivnosti, zato zavarovane osebe opozarja, da naj ne nasedajo takšnim klicem, saj obstaja sum goljufije. 

Poskuse tovrstnih goljufij lahko zavarovane osebe prijavijo policiji s ciljem izsleditve storilca in preprečevanja goljufij, lahko pa jih sporočijo tudi območnim enotam ZZZS ali jih prijavijo preko spletnega obrazca ZZZS.