Svečana podelitev diplom in potrditev o udeležbi za posebna znanja s področja medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu je v prostorih ZZZS svečano podelila prve diplome in potrdila o udeležbi za posebna znanja s področja medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine. Gre za zgodovinski mejnik v razvoju zavarovalniške medicine, h kateremu je ZZZS pomembno prispeval s svojo podporo. Doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS je v slavnostnem nagovoru poudarila vlogo zdravnikov v izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in zakonskih pooblastil ZZZS. Za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja so izjemnega pomena izobraževanja in posebna znanja, zato je ZZZS omogočil potek izobraževanja v obliki mentorstva tudi v okviru izvajanja rednih nalog zdravnikov ZZZS. Z ustanovitvijo sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD) v letu 2015 ter uvedbo specifičnega izobraževanja (posebnih znanj, za katere podeljuje diplome SZD) lahko danes z optimizmom zremo v prihodnost ter utiramo pot prepoznavnosti in ugledu zavarovalniške medicine ter zdravniku izvedencu in nadzornemu zdravniku. Pomembni so tudi dosežki in aktivnosti slovenske zavarovalniške medicine v mednarodnem prostoru, saj se slovenski zdravniki aktivno povezujejo tudi v okviru evropske zveze EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) ter so v Sloveniji organizirali že več kongresov te evropske zveze.