Svečana podelitev diplom in potrditev o udeležbi za posebna znanja s področja medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu je v prostorih ZZZS svečano podelila prve diplome in potrdila o udeležbi za posebna znanja s področja medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine. Gre za zgodovinski mejnik v razvoju zavarovalniške medicine, h kateremu je ZZZS pomembno prispeval s svojo podporo. Doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS je v slavnostnem nagovoru poudarila vlogo zdravnikov v izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in zakonskih pooblastil ZZZS. Za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja so izjemnega pomena izobraževanja in posebna znanja, zato je ZZZS omogočil potek izobraževanja v obliki mentorstva tudi v okviru izvajanja rednih nalog zdravnikov ZZZS. Z ustanovitvijo sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD) v letu 2015 ter uvedbo specifičnega izobraževanja (posebnih znanj, za katere podeljuje diplome SZD) lahko danes z optimizmom zremo v prihodnost ter utiramo pot prepoznavnosti in ugledu zavarovalniške medicine ter zdravniku izvedencu in nadzornemu zdravniku. Pomembni so tudi dosežki in aktivnosti slovenske zavarovalniške medicine v mednarodnem prostoru, saj se slovenski zdravniki aktivno povezujejo tudi v okviru evropske zveze EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) ter so v Sloveniji organizirali že več kongresov te evropske zveze. 

Prejemniki diplom in potrdil v družbi z doc. dr. Tatjano Mlakar, generalno direktorico ZZZS.

Na sliki (z leve proti desni): dr. Tomaž Čakš, dr. med., podpredsednik Sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, doc. dr. Tatjana Mlakar, univ. dipl. ekon., generalna direktorica ZZZS in mag. Jana Mrak, predsednica organizacijskega odbora izobraževanja.