Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja predvidoma od aprila dalje

Nova biometrična osebna izkaznica predvidoma z aprilom lahko nadomesti kartico zdravstvenega zavarovanja. Obstoječe kartice bodo imetniki lahko uporabljali še naprej.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poteka intenziven razvoj tehničnih rešitev, da bo predvidoma od letošnjega aprila dalje zagotovljena uporaba nove (biometrične) osebne izkaznice tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Državljani bodo tako pri izvajalcih zdravstvenih storitev in pri dobaviteljih medicinskih pripomočkov lahko uporabili le novo osebno izkaznico, kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ) ali pa oba dokumenta.

ZZZS bo še vedno izdajal KZZ, saj osebna izkaznica ni obvezen dokument. Prav tako nova osebna izkaznica, izdana otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti, ni elektronska, osebne izkaznice pa ne morejo pridobiti vse zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje (npr. tujci).

Novosti za razvijalce aplikacij

Programske hiše, ki razvijajo aplikacije za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov, morajo ključne spremembe vgraditi v svoje aplikacije. Pravočasno sodelovanje izvajalcev in dobaviteljev s programskimi hišami je pomembno za nemoteno delovanje aplikacij in uporabo nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja.

Načrtovane dopolnitve programskih knjižnic in predlagani termini za izvedbo dopolnitev v aplikacijah:

  1. Priprava nove različice programske knjižnice IHIS2, ki bo podpirala uporabo nove osebne izkaznice – ZZZS načrtuje do konca februarja 2023. Programske hiše v marcu 2023 preverijo delovanje svoje aplikacije z novo različico IHIS2 in jo vključijo v svojo aplikacijo ter v paket za namestitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev.
  2. Vmesnik programske knjižnice IHIS2 se predvidoma ne bo spremenil.
  3. Dostop do interneta bo dodaten pogoj za delovanje funkcije getKZZ, ki zdaj iz KZZ pridobi ZZZS številko ter ime in priimek zavarovane osebe. Tako bo moral računalnik, na katerem se kliče ta funkcija, imeti dostop do interneta. Ko bo v čitalnik vstavljena nova osebna izkaznica, bo ta funkcija namreč klicala servis v informacijskem sistemu ZZZS za pridobitev ZZZS številke, imena in priimka zavarovane osebe.
  4. Funkcija getKZZ kot hitra identifikacija zavarovane osebe v drugih postopkih (npr. hitra identifikacija zavarovane osebe pri vstopu v laboratorij); opozorilo, da bo taka rešitev v primerih, ko se berejo podatki iz on-line sistema, ob uporabi nove osebne izkaznice delovala le, če bo imel računalnik dostop do interneta. 
  5. Uporaba lastne rešitve za pridobitev ZZZS številke, imena in priimka zavarovane osebe iz KZZ ne bo delovala v primeru, ko bo zavarovana oseba uporabljala novo osebno izkaznico. Treba je preiti na uporabo funkcije getKZZ iz knjižnice IHIS2 (do konca marca 2023).
  6. Priprava dopolnjene različice knjižnice za vrstomate – ZZZS načrtuje do konca februarja 2023.