Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja že pri 1.000 izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) in Ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) razvili kakovostne in zanesljive rešitve, ki omogočajo uporabo nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja že pri več kot 1.000 izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov.

Od 3. aprila 2023 dalje izvajalci zdravstvenih storitev in dobavitelji medicinskih pripomočkov skladno z navodili ZZZS postopoma prilagajajo svoje informacijske rešitve, zato je vsak dan vedno več ustanov, ki omogočajo zavarovanim osebam uporabo nove osebne izkaznice ob obisku zdravnika, lekarne, specializirane prodajalane, optike ... Z uvedeno novostjo bodo lahko državljani postopoma pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov uveljavljali zdravstvene storitve tudi z novo (biometrično) osebno izkaznico, ki jo je MNZ pričelo izdajati marca 2022e. To pomeni, da se lahko po novem sami odločimo, ali bomo ob obisku zdravnika, lekarne, optika in ostalih izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov, uporabili le novo osebno izkaznico, kartico zdravstvenega zavarovanja ali pa oba dokumenta. 

V letu 2021 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med MJU, MNZ in ZZZS, na osnovi katerega je omogočena uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja na popolnoma enak način kot kartice zdravstvenega zavarovanja. Državljani imamo možnost uporabe samo ene kartice. Vendar pa na ZZZS vseeno nadaljujemo z izdajanjem kartice zdravstvenega zavarovanja in to iz več razlogov. Osebna izkaznica namreč ni obvezen dokument, prav tako nova osebna izkaznica, izdana otrokom do dopolnjenega 12 leta starosti, ni elektronska in je ne morejo pridobiti vse zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje (npr. tujci). Tiste zavarovane osebe, ki imajo novo osebno izkaznico, pa jim kartice zdravstvenega zavarovanja ni več treba predložiti pri zdravstvenih delavcih in v zdravstvenih zavodih, saj lahko za uveljavljanje zdravstvenih storitev uporabljajo novo osebno izkaznico. Postopek za uveljavljanje zdravstvenih storitev je z uporabo enega ali drugega dokumenta popolnoma enak.

Na ZZZS si bomo prizadevali, da bi bilo mogoče v prihodnje, z dodatnimi dopolnitvami obeh sistemov, zagotoviti tudi usklajeno izdajo obeh dokumentov. Zaradi uporabe nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja načrtujemo poenostavitve postopkov in prihranke sredstev. V dosedanjem sistemu izdamo letno povprečno približno 200.000 kartic zdravstvenega zavarovanja. Z uparitvijo evidenc pa lahko pričakujemo, da bi se količine izdanih kartic zdravstvenega zavarovanja zmanjšale, ker bi bilo državljanom, ki že imajo novo osebno izkaznico lažje, da uporabljajo pri uveljavljanju zdravstvenih storitev samo ta dokument. Tudi obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov je s predložitvijo tega dokumenta preprostejša, ker je na novi osebni izkaznici slika, tako da ni potrebe po morebitnem dodatnem preverjanju identitete zavarovane osebe.

Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja ter nadaljnji razvoj pomenita nadaljevanje izvajanja strateških aktivnosti na ZZZS za poenostavitve postopkov in za zmanjševanje administrativnih ovir za vse deležnike v okvirih poslovanja z ZZZS.

Zavarovanim osebam svetujemo, da veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja zadržijo, dokler v naslednjih tednih večina oziroma vseh 2.000 izvajalcev izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov prilagodi svoje informacijske sisteme in tako omogoči uporabo osebne izkaznice tudi za uveljavljanje zdravstvenih storitev. 

Dodatne informacije: ZZZS Služba za poslovanje s karticami, tel. št. 01 / 30 77 466, e-pošta: kzz_sluzba@zzzs.si.