Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022), ki velja od 27. 8. 2022 do 31. 12. 2022. 

Uredba določa dodatno vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeljuje zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2022. Če s to uredbo ni določeno drugače, za izvajalce veljajo določbe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022.