Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023

Vlada RS je sprejela Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št. 8/2023 z dne 23. 1. 2023), ki velja od 24. 1. 2023. 

Uredba določa vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2023. Predstavlja podlago za financiranje izvajalcev zdravstvenega storitev s strani ZZZS.