Uspešen prehod na nov sistem zdravstvenega zavarovanja, zavarovane osebe lahko nemoteno uresničujejo svoje pravice

Informacijske prilagoditve s strani ZZZS zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so bile s 1. 1. 2024 uspešno in pravočasno izvedene, izvajalci pa lahko nemoteno preverjajo urejenost OBVEZNEGA zdravstvenega zavarovanja, ki po novem v celoti (100%) krije košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Ker s pomočjo informacijskega sistema "on-line" zdravstveni delavci preverjajo urejenost obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovane osebe obveščamo, da so izvajalci zdravstvenih storitev tudi v primeru nedelovanja tega sistema skladno z navodilom ZZZS (poglavje 13.2.4.) dolžni nuditi zavarovanim osebam vse potrebne storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v breme ZZZS.

V teh dneh smo prejeli tudi nekaj vprašanj zavarovanih oseb, ki so posledica neustreznega ravnanja redkih izvajalcev, ki niso pravočasno prilagodili svojih informacijskih sistemov. Zavarovanim osebam zato posredujemo naslednje pojasnilo, odgovor. 

Vprašanje: Zjutraj sem imel probleme pri zdravniku, ker mi kartica ni delala, češ da nimam plačanega zavarovanja. Zadevo imam s trajnikom urejeno na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, kjer so mi zagotovili, da imam vse poplačano. Zato preverjam še pri ZZZS, ali je moje zavarovanje urejeno in kartica veljavna ?

Odgovor: S 1. 1. 2024 je bilo ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zato je s tem dnem tudi ukinjen prikaz podatkov o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju v informacijskih sistemih izvajalcev zdravstvenih storitev. Informacijski sistem on-line, ki ga upravlja ZZZS, v zvezi s tem deluje nemoteno in brez napak, kar je razvidno tudi iz spletne strani ZZZS, zato lahko lekarne in vsi ostali izvajalci zdravstvenih storitev nemoteno preverjajo veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je pogoj za uresničevanje pravic zavarovanih oseb, ki so po novem 100% krite v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Na podlagi preverjanj smo zaznali le manjše težave zaradi nepravočasne prilagoditve informacijskih sistemov posamičnih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki pa jih morajo urediti samostojno s svojim ponudnikom informacijskih rešitev (računalniško hišo). Ne glede na to, pa lahko zavarovane osebe svoje pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi po 1. 1. 2024 nemoteno uveljavljajo tudi pri redkih izvajalcih, ki svojih informacijskih sistemov niso pravočasno prilagodili. Pri teh izvajalcih se namreč napaka lahko kaže tudi na način, da funkcija branja urejenosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bi sicer morala biti ukinjena, javlja, da oseba nima urejenega oz. plačanega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri izbrani zasebni zavarovalnici. Ker je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje s 1. 1. 2024 ukinjeno, je zato tako obvestilo brezpredmetno in brez učinka za zavarovane osebe. Ti izvajalci zdravstvenih storitev torej zaradi te lastne napake v svojem informacijskem sistemu kljub temu zagotavljajo storitve v celoti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj funkcija branja urejenosti obveznega zavarovanja DELUJE tudi pri teh izvajalcih. 

Preverite sami urejenost svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja preko SMS sporočila ali spletne strani (osnovni pregled ali razširjen vpogled v lastne podatke).

Več o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka​​​​​​​