Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač s 1. 1. 2023

Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT je omogočeno že od leta 2017, od 1.1.2023 pa bo obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Načrtovano obvezno vlaganje predstavlja nadgradnjo obstoječega prostovoljnega vlaganja in smiselno digitalizacijo po uvedbi elektronskega bolniškega lista, ki ga delodajalci obvezno prevzemajo preko portala SPOT že od februarja 2020 dalje. 
Vlaganje eZahtevkov prek sistema SPOT prinaša številne prednosti:

  • omogoča se elektronski vnos zahtevka in pripadajočih obračunov prek elektronskega obrazca na portalu SPOT. S tem se manjšim delodajalcem, ki za obračun plač in nadomestil uporabljajo preprostejše informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot komunikacije z zavodom;
  • omogoča se uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih aplikacij (spletni vmesnik). Vmesnik je zelo koristen za velike delodajalce, saj odpade potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov;
  • omogoča se preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen obračun. S to funkcionalnostjo se omogoči delodajalcu, da ob vnosu podatkov s pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša možnost napak pri vnosu. Prav tako se zmanjšajo napake na strani ZZZS, saj ni potrebno ročno pretipkavanje podatkov, ki jih poda delodajalec, v interno računalniško aplikacijo;
  • omogoča se pregledovanje vloženih zahtevkov. Delodajalec, ki je vložil zahtevek za refundacijo, lahko kadar koli sam preveri, v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo. Delodajalec ima vpogled tudi v priznane refundacije v preteklih obdobjih, tudi pred prehodom na elektronsko vlaganje zahtevkov.

Poslovne subjekte in njihove računovodske servise prosimo, da se pravočasno vključijo v oddajanje eZahtevkov.

 Več o elektronskem vlaganju refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač  

Kontakti za vprašanja glede pravice do nadomestila plače, elektronskega bolniškega lista, obračuna nadomestil, vlog za direktno izplačilo nadomestila, zahtevkov za refundacijo in vlaganja elektronskih zahtevkov: