Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter Sprememb in dopolnitev Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavljajo s 11. 1. 2023, se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski pripomočki, enostavnejši postopki uveljavljanja pravic ter administrativna razbremenitev zavarovanih oseb in zdravnikov. S Spremembami in dopolnitvami Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavijo s 1. 2. 2023, pa so predvsem na novo določena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nove medicinske pripomočke ter spremenjena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nekatere medicinske pripomočke, ki so že pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Celotno sporočilo za javnost