Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Skupščina ZZZS je 8. januarja 2020 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 4/2020 dne 24. januarja 2020 in začnejo veljati 8. februarja 2020. Nekatere določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pa se začnejo uporabljati z zamikom, na primer pri napotnici, kjer je potrebno posodobiti informacijski sistem, 90. dan od uveljavitve, ter širitve pravic od 1. 6. 2020, oziroma pri nekaterih medicinskih pripomočkih, ko bodo uvrščeni na seznam medicinskih pripomočkov.

Povzetek sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja: