Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdr.zav. v letu 2020 zagotavlja širši obseg pravic do nekaterih medicinskih pripomočkov ter nove administrativne razbremenitve zlasti v družinski medicini in pediatriji na primarni ravni