Uveljavitev Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavljajo s 11. 1. 2023, se zagotavlja boljša zdravstvena obravnava, novi medicinski pripomočki, enostavnejši postopki uveljavljanja pravic ter administrativna razbremenitev zavarovanih oseb in zdravnikov. S Spremembami in dopolnitvami Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se uveljavijo s 1. 2. 2023, pa so predvsem na novo določena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nove medicinske pripomočke ter spremenjena zdravstvena stanja in drugi pogoji za nekatere medicinske pripomočke, ki so že pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Več informacij:

- sporočilo za javnost z dne 11. 1. 2023

- novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in njena obrazložitev

- sprememba Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njegova obrazložitev

- čistopis Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

- čistopis Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja