Uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo po sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je stopil v veljavo 18. decembra 2021 in se uporablja od 18. januarja 2022, začeli vzpostavljati sistem dolgotrajne oskrbe. Pri uvajanju smo ugotovili številne pomanjkljivosti in notranja neskladja zakona. Pridobivanje pravic do dolgotrajne oskrbe, kot je bilo ob sprejemu zakona zagotavljano, dejansko ni možno. 

Trenutno veljavni zakon ne omogoča, da bi zavarovane osebe s 1. 1. 2023 lahko pridobile pravice do dolgotrajne oskrbe. Zavarovane osebe v letu 2023 ne bodo izpolnjevale splošnega zakonskega pogoja – ustrezne dobe zavarovanja za pridobitev pravic do dolgotrajne oskrbe. Oseba mora biti zavarovana vsaj 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe, kot to določa 11. člen Zakona o dolgotrajni oskrbi. V skladu z veljavnim zakonom bo pogoj gostote zavarovanja izpolnjen šele 18. januarja 2024. 

Zavarovane osebe prav tako ne bodo mogle pridobiti pravic iz dolgotrajne oskrbe, če prejemajo primerljive pravice, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ali osebna asistenca. Ker ZZZS ne ureja obstoječih primerljivih pravic, priporočamo, da posamezniki informacije o vplivu trenutno veljavnega Zakona o dolgotrajni oskrbi na obstoječe pravice pridobijo pri organu, ki je o njih odločil (npr. za dodatek za pomoč in postrežbo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Po neuradnih podatkih Državne volilne komisije je bila večinsko podprta uveljavitev novele ZDOsk-A, ki zamika uveljavitev dveh pravic, to je pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravice do oskrbovalca družinskega člana, in sicer na 1. 1. 2024. Glede na to, da na uradni izid referenduma še čakamo, ZZZS dodatnih informacij glede omenjenega ne more podati. 

Za novosti in več informacij spremljajte novice na spletni strani www.zzzs.si