Vlaganje ločenih zahtevkov za refundacije, za obračune pri razlogu izolacija - 08

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vljudno prosi vlagatelje zahtevkov za refundacijo, da do vključno 31. 12. 2020 vlagajo ločene zahtevke za refundacijo nadomestila plače za razlog 08-izolacija, (ne glede na to, na kateri mesec zadržanosti se zahtevek nanaša). Obračuni za razlog izolacija naj bodo na enem zahtevku, obračuni za druge razloge zadržanosti pa na drugem zahtevku.

Takšna delitev je potrebna zaradi vzpostavitve ločenega sistema financiranja zadržanosti od dela zaradi izolacije.