Za strukturne spremembe v javnem zdravstvenem sistemu – pogovor z generalno direktorico

Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije doc. dr. Tatjana Mlakar v pogovoru za Bloomberg Adria spregovori o pomenu strukturnih sprememb, predstavi predloge za rešitev krize javnega zdravstva in izpostavi posledice stavke zdravnikov za zavarovance in ZZZS.

»ZZZS vedno poudarja, da je v zdravstvenem sistemu treba opraviti strukturne spremembe, predvsem pri upravljanju in organizaciji javnih zdravstvenih zavodov. Tu so potrebne spremembe in izboljšave v sistemu zdravstvenega varstva na nacionalni ravni. Veliko kakovostnih premikov je treba narediti z boljšo organizacijo dela in predvsem z variabilnim nagrajevanjem. Kar pomeni nagraditi boljšo storilnost, kakovostnejše storitve, večjo učinkovitost. Zdaj v zdravstvenih zavodih ni tako,« v intervjuju poudari Tatjana Mlakar, ki je prepričana, da so za okrepitev in ohranitev javnega sistema kot ključnega stebra varnosti v državi nujne spremembe, predvsem organizacijske.

Čeprav meni, da bodo zdravniki in vlada v kratkem dosegli dogovor in ve, da je stavka zdravnikov legitimna, opozarja, da »kakršni koli dvigi plač, ki so se zgodili in ki se še bodo, vplivajo na odlive iz naše blagajne. Zato je za kakršne koli dogovorjene višje plače treba zagotoviti tudi dodatne vire. V preteklih letih se to ni vedno zgodilo. Kot zanimivost: od leta 2019 dogovorjeni dvigi plač v javnem sektorju, katerega sestavni del je tudi zdravstvo, bodo iz naše blagajne letos terjali dodatnih 407 milijonov evrov.«

O pomenu spremljanja in merjenja, ki je lahko osnova za boljši način nagrajevanja izvajalcev, Mlakarjeva pravi: »Zelo pomembno je vzpostaviti sistem nagrajevanja po učinku in kakovosti. Kajti vsi pretekli ukrepi, ki so v sistem prinašali le nova dodatna sredstva, so se pokazali kot neučinkoviti za skrajševanje čakalnih dob. Z boljšo organizacijo dela je možno marsikaj izboljšati, tudi dostopnost zdravstvenih storitev. Denar v preteklih letih ni bila težava. ZZZS tudi vsako leto dodaja nove pogodbene time, s katerimi želimo povečati dostopnost.« Podatki pa lahko omogočijo tudi primerno reorganizacijo dela, izrabo vse kadrovskih, prostorskih in opremskih zmogljivosti, s tem, pa boljši dostop do storitev. ZZZS poseduje ogromne količine podatkov, ki jih dobiva z obračuni od izvajalcev. Ti so ključni za odločitve zdravstvene politike.

ZZZS vedno zagovarja javni zdravstveni sistem, v katerega so povabljeni tudi zdravniki, ki zdaj delajo v zasebnih praksah. »Vsako leto nam ostane kar nekaj nerazporejenih dodatnih programov. Zato tudi javni zavodi nenehno iščejo nove nosilce, zdravnike. Torej je prostora za delo v javnem sistemu še dovolj. Mi želimo krepiti javni zdravstveni sistem in ne samoplačniškega. Ker tam cene niso sistemsko regulirane, so pacienti v izrazito podrejenem položaju. In četudi bi zavarovanci uporabili storitve pri samoplačnikih, je vprašanje, ali bi lahko vnaprej založili nekaj sto ali tisoč evrov in nato povračilo iskali pri ZZZS«, poudari Tatjana Mlakar.

Celoten intervju si lahko preberete tukaj.