Zavajajoče ponudbe z lažnim telefonskim predstavljanjem za delavce ZZZS

Zavarovane osebe nas obveščajo, da v zadnjem času prejemajo telefonske klice, kjer se klicatelji predstavljajo kot delavci ZZZS in se želijo oglasiti na domu za ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Pri tem nekateri klicatelji zavarovane osebe tudi zavajajo, da bodo po 1. 1. 2024 zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja morale zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke (do)plačevati. 

Pojasnjujemo, da delavci ZZZS teh aktivnosti ne izvajajo, zato zavarovanim osebam svetujemo, da naj ne nasedajo takšnim klicem, predvsem pa da neznanim osebam ne sporočajo svojih osebnih podatkov.  

Zavarovanim osebam svetujemo, da ne nasedajo različnim zavajajočim ponudbam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja, saj bo obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024 v celoti (100 %) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Več o tem.

V primeru suma goljufije svetujemo zavarovanim osebam, da jih prijavijo policiji s ciljem izsleditve storilca in preprečevanja goljufij.