Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije poravnal vse zapadle obveznosti v letu 2017

PR-ZZZS-1/2018

(prva ocena finančnega poslovanja)