Zdravstveno zavarovanje študentov

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja študentom do dopolnjenih 26 let vključitev v zavarovanje kot družinski član – otrok, če niso v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sami zavarovanci (niso zaposleni, niso iskalci zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje …). Z zavarovanjem kot družinski član – otrok je študentom zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev, zdravil, živil za posebne zdravstvene namene in medicinskih pripomočkov v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To velja do konca študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let.

Ko študent diplomira ali pa se mu status študenta izteče iz drugih razlogov, si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi. Tako se lahko zavaruje kot občan, samostojni zavezanec preko ZZZS ali zaprosi za denarno socialno pomoč, če izpolnjuje pogoje, saj so prejemniki te socialne pomoči zavarovani tudi dopolnilno. Podatek o statusu študenta sicer ZZZS pridobi iz informacijskega sistema eVŠ, kamor ga sporočijo visokošolski zavodi.

Obvezno zdravstveno zavarovanje si mora vsakdo urediti v osmih dneh po spremembi statusa. Tisti, ki nima statusa študenta, nima rednih prihodkov, prav tako tudi ni socialno ogrožen, v skladu z zakonom za obvezno zavarovanje plača 30,16 evra na mesec. 

Študentje si morajo urediti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki v taki obliki ostaja še do konca leta 2023, s 1. januarjem 2024 pa sledi preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja in se uvaja nov obvezen zdravstveni prispevek. Rok za ureditev je 30 dni, sicer jim v skladu z zakonom dopolnilno zavarovanje naslednje tri mesece ne bo krilo doplačil zdravljenja. 

Zloženka za študente