ZZZS sodeloval v evropski študiji predpisovanja zdravil pred in med pandemijo covida-19

Pandemija covida-19 je vplivala na številne vidike življenja, vključno z zdravstvenim varstvom. V mednarodni raziskavi, v kateri sta sodelovala strokovnjaka ZZZS, so ugotavljali vpliv epidemije na predpisovanje zdravil in primerjali podatke prvega leta pandemije covida-19 s prejšnjimi tremi leti.

Raziskava je potekala v osmih evropskih državah (pet celotnih držav in tri, ki jih predstavlja le ena regija) na podlagi podatkov o izdanih zdravilih od januarja 2017 do marca 2021. Ugotovitve iz te prve evropske mednacionalne primerjave kažejo znatno zmanjšanje izdanih količin antibiotikov za sistemsko uporabo in pripravkov za nos v vseh državah/regijah.
Marec 2020 je prinesel povečanje količine zdravil v vseh državah/regijah z izjemo Slovenije, kjer se je ta učinek zgodil šele po koncu zapiranja (lockdowna), povezanega s prvim valom pandemije. Povečanje povprečne velikosti pakiranja zdravil je bilo majhno in je presegalo 5 % le v treh državah/regijah, med drugim tudi v Sloveniji. 
Čeprav je prvo leto pandemije prineslo precejšnje spremembe v izdanih količinah zdravil, je pomirjujoče, da je bilo zagotavljanje zdravil za pogosta kronična stanja večinoma odporno proti izzivom med pandemijo.

Članek "Comparison of drug prescribing before and during the COVID-19 pandemic: A cross-national European study"  (Primerjava predpisovanja zdravil pred in med pandemijo covida-19: mednarodna evropska študija), katerega soavtorja sta sodelavca ZZZS Jurij Fürst in Mitja Udovič, je izšel v reviji Pharmacoepidemiology and Drug Safety.