ZZZS zagotavlja vedno večim delodajalcem elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela (bolniškim staležem)

Ljubljana, 20.4.2017 – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zagotavlja vedno večjemu številu delodajalcev elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja preko državnega informacijskega sistema e-Vem na naslovu http://evem.gov.si/. Od oktobra 2016, ko je ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo uvedel to novo e-storitev, do vključno marca 2017 je tako ZZZS prejel in obdelal že 11.622 zahtevkov za izvedbo 23.660 obračunov za delavce, ki so bili v »bolniškem staležu« v breme ZZZS.

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov je od 1. oktobra 2016 za delodajalce prostovoljno in predstavlja eno izmed dodatnih možnosti za vlaganje teh zahtevkov. Vlagatelji tako lahko po novem izbirajo, ali bodo uporabljali sistem e-VEM, ali pa bodo zahtevke še naprej vlagali po navadni pošti (v papirnati obliki). Vendar pa uporaba sistema e-VEM omogoča delodajalcem lažje, enostavnejše, hitrejše in tudi cenejše poslovanje z ZZZS. Uporaba novega, elektronskega načina vlaganja refundacijskih zahtevkov se zato med delodajalci vsak mesec poveča, saj se je število oddanih obračunov povečalo vsak mesec v povprečju za 17% (obdobje december 2016 – marec 2017; slika 1 ).

Delodajalci lahko elektronsko vložijo zahtevke za izplačilo nadomestila za delavce, zaposlene pri delodajalcu. Vlaganje zahtevkov za samostojne zavezance same zaenkrat še ni mogoče. Ti potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS, pošljejo še v pisni obliki.

Delodajalcem je rešitev na voljo v dveh oblikah. Manjši delodajalci bodo uporabljali predvsem tisto, ki je pripravljena v obliki spletne aplikacije. Rešitev omogoča pregleden vnos podatkov zahtevka in obračunov, pripravo informativnega izračuna, pripenjanje prilog (npr. preslikanih bolniških listov) in pošiljanje zahtevka na ZZZS. Delodajalci lahko v rešitvi spremljajo obravnavo zahtevkov – tudi tistih, ki so jih na ZZZS vložili pred začetkom uporabe sistema e-VEM.Za večje delodajalce pa je pripravljen elektronski vmesnik, ki se uporabi neposredno iz aplikacij za obračun plač. V tem primeru delodajalec ali njegov pogodbeni partner (npr. računovodski servis) podatke pripravi v aplikaciji, ki jo uporablja za obračun plač zaposlenih. V isti aplikaciji pripravi tudi priloge in nato podatke na enostaven način pošlje portalu e-VEM, portal pa jih posreduje v informacijski sistem ZZZS.

Ker je elektronsko vlaganje za delodajalce enostavnejše, na ZZZS pričakujemo, da bomo vse večji delež zahtevkov prejeli v elektronski obliki. V tej smeri gredo pričakovanja tudi zaradi velikega zanimanja podjetij, ki razvijajo aplikacije za obračun plač, da jih nadgradijo in povežejo z elektronskim vmesnikom portala e-VEM. Tak interes je namreč izrazilo že 23 proizvajalcev aplikacij, eden od njih je povezavo že uvedel, 7 jih je v postopku testiranja.

Nova informacijska rešitev omogoča nov, sodoben način komuniciranja med delodajalci in ZZZS.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE