Javne dražbe nepremičnin

Javna dražba stanovanj na območju Maribora ter počitniške hišice v kompleksu Term Čatež

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo razpis javnih dražb za prodajo dveh stanovanj (na lokaciji Maribor - Krekova ulica in Shakespearova ulica) ter ene počitniške hišice v kompleksu Term Čatež, ki bodo 25. 5. 2021 na sedežu ZZZS v Ljubljani.

Varščino je potrebno plačati do 21. 5. 2021, isti rok velja tudi za posredovanje prijavnega obrazca. Podrobnosti razpisa so v pripetih datotekah spodaj, ki si ju v primeru interesa pozorno preberite.

t3://file?uid=556

t3://file?uid=555