Obvestilo

N06: Dostop do storitve brez veljavnega digitalnega potrdila ni mogoč.

Dostop do PORTALA ZA ZAVAROVANE OSEBE je mogoč samo z osebnim digitalnim potrdilom SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC NLB, POŠTA®CA ali Halcom-CA izdanim za fizične osebe.

Dostop do PORTALA ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENIH STORITEV pa je za osebe, pooblaščene s strani izvajalca, dostop mogoč z digitalnim potrdilom iz profesionalne kartice ZZZS ali SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA ali Halcom-CA.