1. izredna korespondenčna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 22.1.2019

Predlog dnevnega reda 1. izredne korespondenčne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 22.1.2019 ob 10.00

  1. Spremembe in dopolnitve v obrazložitvi Finančnega načrta ZZZS za leto 2019

Tatjana Čerin, l. r.
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije