1. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 31. 5. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Dostopnost do zdravstvenih storitev – realizacija pobude  (Tatjana Mlakar, Sladjana Jelisavčić).
  2. Regresni zahtevki – realizacija sklepa (Tatjana Mlakar, Judita Škufca).

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije