1. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 5. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Dolgotrajna oskrba – predlog tripartitne pogodbe (Tatjana Mlakar, Tatjana Kolenc).

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije