1. izredna seja

Predlog dnevnega reda 1. izredne seje Skupščine ZZZS z dne 12.1.2018

  1. Finančni načrt ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).


Predsednica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm, l. r.