1. konstitutivna seja z dne 24. 10. 2017

Predlog dnevnega reda 1. konstitutivne seje z dne 24.10.2017 ob 10.00 uri

 1. Konstituiranje Skupščine:
  a) Poročilo Volilne komisije Zavoda o izvolitvi oziroma imenovanju članov Skupščine in članov Območnih svetov ZZZS
  (poroča Borut Bogataj, univ. dipl. prav., namestnik predsednice Volilne komisije).
  b) Izvolitev mandatne komisije.
  c) Potrditev mandatov članov Skupščine ZZZS.
  d) Izvolitev predsednika Skupščine ZZZS in njegovega namestnika.
 2. Imenovanje članov, predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora ZZZS.
 3. Vprašanja, pobude, informacije.

Sklicatelj
predsednik Skupščine v mandatu 2013-2017
Jože Smole