1. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17. 11. 2021

Predlog dnevnega reda:

  1. Način dela Upravnega odbora (Suzana Jarc).
  2. Predlog finančnega načrta za leto 2022 (Daniela Dimić).
  3. Pobuda Ministrstva za zdravje za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 (Sladjana Jelisavčić).
  4. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2021 – III (Marjeta Trček).
  5. Dodatno stališče in predlogi amandmajev k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (Tatjana Mlakar).
  6. Imenovanja (Suzana Jarc).
  7. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Gradivo z novinarske konference po tej seji