1. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 14.11.2017

Predlog dnevnega reda 1. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 14.11.2017 ob 9.00 uri

  1. Predlog rebalansa finančnega načrta ZZZS za leto 2017 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  2. Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  3. Imenovanje predstavnika uporabnikov v Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra (mag. Suzana Jarc).
  4. Pobude, vprašanja, informacije.

Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.