10. redna seja Skupščine ZZZS z dne 15.12.2020

Predlog dnevnega reda 10. seje Skupščine ZZZS z dne 15.12.2020

  1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Skupščine (Suzana Jarc).
  2. Zapisnik 2. korespondenčne in 3. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Imenovanje generalnega direktorja (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  4. Rebalans finančnega načrta za leto 2020 (Marjan Sušelj, Tatjana Kolenc).
  5. Finančni načrt za leto 2021 (Marjan Sušelj, Tatjana Kolenc).
  6. Poročilo o delu Upravnega odbora (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

gradivo za javnost

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije