10. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 20. 9. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 9. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Finančna projekcija poslovanja v obdobju 2022-2024 (Daniela Dimić).
  3. Predloga novel – Pravila OZZ in Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  4. Postopek sprejemanja splošnega dogovora in smernice zdravstvene politike za dogovor za leto 2023(Sladjana Jelisavčić).
  5. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  7. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Gradivo z novinarske konference po tej seji