10. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 11.7.2018

Predlog dnevnega reda 10. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 11.7.2018 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 9. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (mag. Suzana Jarc).
 2. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
  (Snežana Marković, univ. dipl. prav.).
 3. Določitev zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov – predlog (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (mag. Ana Vodičar).
 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o KZZ, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
  (Martina Zorko Kodelja, univ. dipl. ekon.).
 6. Določitev terapevtske skupine zdravil antagonistov angiotenzina II
  (Nataša Jakša, mag. farm.).
 7. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca – predlog (mag. Ana Vodičar).
 8. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 – II
  (Alenka Kolar, univ. dipl. ekon.).
 9. Pobuda delodajalcev glede davčnih olajšav – stališče (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 10. Pobude, vprašanja, informacije.


Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.