11. redna seja Skupščine ZZZS z dne 18. 3. 2021

 

Predlog dnevnega reda

1.    Zapisnika 10. redne in 4. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc). 
2.    Informacija o poslovanju v letu 2020 (Marjan Sušelj).
3.    Novela Pravil OZZ in Sklep o pogojih za medicinske pripomočke iz OZZ 
(Ana Vodičar, Drago Perkič).
4.    Pravilnik o volitvah članov organov in Sklep o ustanovitvi območnih svetov 
(Suzana Jarc, Borut Bogataj).
5.    Poslovnik skupščine ZZZS (Suzana Jarc).
6.    Poročilo o delu Upravnega odbora (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
7.    Pobude, vprašanja, informacije. 

Lučka Böhm, l. r. 
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 

Sporočilo za javnost s te seje