11. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27.8.2018

Predlog dnevnega reda 11. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 27.8.2018 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 10. redne in 2. izredne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc).
 2. Predlog letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2016
  (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 3. Določitev območja območnih enot in izpostav ZZZS - predlog
  (Laura Praprotnik, univ. dipl. prav.).
 4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
  (Snežana Marković, univ. dipl. prav.).
 5. Določitev zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov – predlog (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 6. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 – III
  (Sladjana Jelisavčić, univ. dipl. ekon.).
 7. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije